การเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น

การเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น ในการคุยกันของวิทยุสมัครเล่นจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์เพราะไม่มีเบอร์โทร จะต้องเรียกสัญญาณเรียกขานของฝ่ายที่เราต้องการคุยด้วย โดยก่อนการเรียกขานควรเตรียมหาช่องความถี่หรือช่องที่ว่างสำหรับจะใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อน แล้วสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ลองสอบถามซ้ำอีกครั้ง และควรปรับปุ่ม Squelch ให้ต่ำสุดจนมีเสียงซู่ออกมาทางลำโพงเพื่อให้เครื่องรับวิทยุพร้อมจะรับสัญญาณอ่อนๆ ได้ เมื่อหาความพี่หรือช่องว่างได้แล้ว ให้เปลี่ยนไปฟังความถี่เรียกขาน (Calling Frequency) หรือช่องเรียกขาน (Calling Channel) สักครู่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่แล้ว จึงเรียกขาน

Read more