แนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น วิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง วิทยุสมัครเล่นขั้นสูง pdf

ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิ ทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยแบบทดสอบกลางนี้จัดทำโดย กสทช. และผมได้เอามาสำรองไว้ที่เดียวกันในเว็บนี้เผื่อทางเว็บหลักหาย ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

Read More