AIA

วิ่งไหนดีสุขภาพ

ชวนวิ่ง AIA Vitality Virtual Run 2018 ได้เสื้อวิ่ง, กระเป๋าคาดเอว และเหรียญรางวัลด้วย

ชวนวิ่ง AIA Vitality Virtual Run 2018 ได้เสื้อวิ่ง, กระเป๋าคาดเอว และเหรียญรางวัลด้วย Virtual Run คืออะไร ? Virtual Run คือ การวิ่งที่ไม่ใช่งานวิ่งจริงๆ ที่เขาจัดกันทั่วไป มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดเส้นทางการวิ่งด้วยตัวนักวิ่งเอง สามารถวิ่งที่ไหน

Read More