iPhone 6

ไอที

iPhone 6 ผ่านรับรองจากกสทช. เพื่ออนุญาตให้ขายในไทยแล้ว

ข่าวนี้สาวกไอโฟนต่างตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (Takorn Tantasith) ได้ทวีตข้อความว่า สำนักงาน กสทช ผ่านรับรองมาตรฐาน iPhone 6 เพื่ออนุญาตให้จำหน่ายในไทยแล้ว แล้วนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ คือใคร ทราบมาว่าท่านมีเป็นตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช.

Read More