วิทยุสื่อสาร

วิทยุสมัครเล่น

ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาหลายคนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ว่ามีคุณสมบัติยังไง สมัครได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมเลยถือโอกาสนี้เรียบเรียงลงในบทความนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นครับ โดยจะขออ้างอิงกับภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ในหัวข้อ วิธีการสอบและวิธีการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น โดยเท่าที่ดูในประกาศฯ ฉบับใหม่นี้ เขาจะระบุมาให้สองแนวทางคือ 1.สอบอย่างเดียวไม่มีการอบรม กับ 2.อบรมและสอบ อันนี้คิดว่าคงแล้วแต่ผู้จัดสอบว่าจะเลือกแบบไหน แต่ทราบมาว่าในช่วงนี้ (กรกฎาคม

Read More