วิทยุสมัครเล่นเรื่องที่แนะนำ

ตรวจรายชื่อนักวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกคอลซายน์

ตรวจรายชื่อนักวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกคอลซายน์ ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของ กสทช. โดยระบบตรวจสอบสัญญาณเรียกขานที่ถูกยกเลิก เนื่องจากหมดอายุมากกว่า 2 ปี ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เนื่องมาจากผลของการลืมต่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกิน 2 ปี ทำให้หลายๆ คนโดยยึดสัญญาณเรียกขานและหมดสิทธิ์ขึ้นความถี่ทันที ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าเรามีชื่อในกลุ่มคนที่ถูกยกเลิกหรือไม่ โดยเว็บนี้ http://apps.nbtc.go.th/callsign_cancel/index.php

เข้าไปก็สามารถเลือกเขตของตัวเองแล้วกรอกคอลซายน์ในช่องค้นหาได้เลย

cancelcallsign

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท.) โทร. 02 2710151-60 ต่อ 722, 7434, 7435

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *