วิทยุสมัครเล่น

การเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น

การเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น ในการคุยกันของวิทยุสมัครเล่นจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์เพราะไม่มีเบอร์โทร จะต้องเรียกสัญญาณเรียกขานของฝ่ายที่เราต้องการคุยด้วย

โดยก่อนการเรียกขานควรเตรียมหาช่องความถี่หรือช่องที่ว่างสำหรับจะใช้ติดต่อสื่อสารโดยการฟังสักครู่หนึ่งก่อน แล้วสอบถามว่ามีผู้ใช้ความถี่อยู่หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ลองสอบถามซ้ำอีกครั้ง และควรปรับปุ่ม Squelch ให้ต่ำสุดจนมีเสียงซู่ออกมาทางลำโพงเพื่อให้เครื่องรับวิทยุพร้อมจะรับสัญญาณอ่อนๆ ได้

เมื่อหาความพี่หรือช่องว่างได้แล้ว ให้เปลี่ยนไปฟังความถี่เรียกขาน (Calling Frequency) หรือช่องเรียกขาน (Calling Channel) สักครู่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้อยู่แล้ว จึงเรียกขาน

Ham Calling Frequencyการเรียกขานมีสองรูปแบบคือ

รูปแบบทั่วไปของการเรียกขานแบบเจาะจงสถานี

  • แจ้งสัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ต้องการติดต่อตามด้วยคำว่า “จาก” แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของผู้เรียก ไม่ควรเรียกติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เช่น HS3KIG จาก HS3LZX เป็นต้น

รูปแบบทั่วไปของการเรียกขานแบบไม่เจาะจงสถานี

  • ในการเรียกขานแบบไม่เจาะจงสถานีคือใครจะตอบก็ได้ โดยใช้คำว่า CQ CQ CQ (CQ 3 ครั้ง) ตามด้วยคำว่า “จาก” แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขานของผู้เรียก ไม่ควรเรียกติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เช่น CQ CQ CQ จาก HS3LZX เป็นต้น

คำแนะนำ

  • ในการเรียกขานแต่ละครั้ง ควรเว้นช่องว่างไว้ประมาณ 2 -3 วินาที เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีที่ถูกเรียกขานสัญญาณเรียกขานสามารถตอบได้ทัน
  • เมื่อเรียกครบ 3 ครั้งแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ ควรบอกเลิกใช้ความถี่ด้วยคำว่า “Clear

One thought on “การเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น

  • รัชฏาภรณ์ สิงห์สาธร

    กำลังสมัครเข้าชมรมครับและอบรมเดือนหน้า ขั้นตอนต่อไปต้องทำงัยบ้างครับ. ขอไฟล์เพื่อโหลดข้อมูลอ่านเกี่ยวกับความรุ้ทั่วก่อนสอบและข้อสอบ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *