อบรมและสอบ

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น 2559 เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำหรับปี 2559 มีความพิเศษตรงที่มีการแบ่งวิธีการสอบวิทยุสมัครเล่นออกเป็นสองแบบคือ 1. สอบอย่างเดียว ไม่ต้องอบรม จะไม่มีการอบรมใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านไปถึงก็เข้าห้องสอบและทำการสอบตามเวลาที่กำหนดเลย เหมือนสมัยแรกๆ เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาอบรมให้เสียเวลา แค่อ่านระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ กฏหมายควบคุมต่างๆ ของการมีวิทยุเสริมเข้าไป หรืออาจจะเหมาะกับท่านที่เคยอบรมและสอบมาแล้วแต่ไม่ผ่านก็สามารถแก้ตัวด้วยการสอบอย่างเดียวได้ สอบอย่างเดียว รับสมัครขั้นต่ำ 100 คน แต่ไม่เกิน

Read More