อบรมและสอบ

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 2558

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง สามารถหาซื้อใบสมัครได้ 2 ทาง คือ 1. ซื้อได้ด้วยตนเองตัวเองที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) บริเวณสถานี HS0AC ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 15.00

Read More