วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2559 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น 2559 เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ham-2559

สำหรับปี 2559 มีความพิเศษตรงที่มีการแบ่งวิธีการสอบวิทยุสมัครเล่นออกเป็นสองแบบคือ

1. สอบอย่างเดียว ไม่ต้องอบรม

จะไม่มีการอบรมใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านไปถึงก็เข้าห้องสอบและทำการสอบตามเวลาที่กำหนดเลย เหมือนสมัยแรกๆ เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาอบรมให้เสียเวลา แค่อ่านระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ กฏหมายควบคุมต่างๆ ของการมีวิทยุเสริมเข้าไป หรืออาจจะเหมาะกับท่านที่เคยอบรมและสอบมาแล้วแต่ไม่ผ่านก็สามารถแก้ตัวด้วยการสอบอย่างเดียวได้

สอบอย่างเดียว รับสมัครขั้นต่ำ 100 คน แต่ไม่เกิน 750 คน ค่าใช้จ่ายไม่เกินคนละ 300 บาท มีทั้งสิ้น 6 สนามสอบ ได้แก่

 • 1/2559 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC) ที่อยู่ 89/1 ซอย 1/1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 0 7750 1199
 • 2/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัด ร้อยเอ็ด (HS4AR) ที่อยู่ 92 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 08 1939 3747 และ 08 1391 9999
 • 3/2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR) ที่อยู่ 17/2 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร 08 1759 7784 โทร 08 3298 2888
 • 4/2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS) ที่อยู่ 39 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 08 1725 0956 และ 08 1760 3266
 • 5/2559 วันที่ 10 กันยายน 2559 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ที่อยู่ 51 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร 0 2408 7985 และ 09 8832 2522
 • 6/2559 วันที่ 24 กันยายน 2559 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM) ที่อยู่ 1358/17 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร 0 2389 5550

2. อบรมและสอบ

เป็นวิธีที่เรารู้จักกันดีเหมาะกับท่านที่อยากเป็นนักวิทยุสมัครเล่น แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสาร หรือความรู้ทั่วไปของการมีใช้วิทยุสื่อสาร ต้องเข้ารับการอบรมก่อนแล้วจึงสอบในช่วงท้ายของการอบรม

อบรมและสอบ รับสมัครขั้นต่ำ 100 คน แต่ไม่เกิน 300 คน ค่าใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1,000 บาท มีทั้งสิ้น 12 สนามสอบ ได้แก่

 • 1/2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC) ที่อยู่ 89/1 ซอย 1/1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 0 7750 1199
 • 2/2559 วันที่ 23 มกราคม 2559 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (HS3AN) ที่อยู่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 08 1790 2518 และ 09 9428 2541
 • 3/2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN) ที่อยู่ 112/1 หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 08 1746 4625 และ 0 5321 2167
 • 4/2559 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ที่อยู่ 51 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร 0 2408 7985 และ 09 8832 2522
 • 5/2559 วันที่ 5 มีนาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS) ที่อยู่ 39 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 08 1725 0956 และ 08 1760 3266
 • 6/2559 วันที่ 19 มีนาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี (HS1AR) ที่อยู่ 17/2 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร 08 1759 7784 และ 08 3298 2888
 • 7/2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS) ที่อยู่ 266/4 ซอยหนองมันปลา 15 ถ.สกล-กาฬสินธ์ุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 0 4297 2090 และ 08 1974 5857
 • 8/2559 วันที่ 23 เมษายน 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP) ที่อยู่ 28/1 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร 08 1906 2664 และ 08 1561 1728
 • 9/2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัด ร้อยเอ็ด (HS4AR) ที่อยู่ 92 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 081939 3747 และ 08 1391 9999
 • 10/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาคร (HS7AT) ที่อยู่ 1000/26 ถ.สุรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร 0 3441 1286 และ 08 6174 9116
 • 11/2559 วันที่ 11 มิถุนายน 2559 สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) ที่อยู่ 66-68 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร 0 3854 1145 และ 08 1935 7469
 • 12/2559 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM) ที่อยู่ 1358/17 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร 0 2389 5550

ถ้าท่านสนใจที่จะลงสอบสนามใดก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ได้เลยนะครับ อย่าช้าเพราะจำนวนจำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *