วิทยุสมัครเล่น

วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก วันที่ 18 เมษายน

วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก (World Amateur Radio Day) – วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราควรจะทราบไว้บ้างก็ดีครับ นั่นคือวันนักวิทยุสมัครเล่นโลกซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 เมษายน ของทุกปีนั่นเอง

ประวัติของวันนักวิทยุสมัครเล่นโลก คือเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2468 ตรงกับปลายรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีตัวแทนนักวิทยุสมัครเล่นจาก 25 ประเทศ จากทวีปยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้ และเอเชีย ได้ร่วมกันร่างธรรมนูญแห่งองค์กรขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2468

และในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2468 ทั้งหมดก็ได้ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญดังกล่าว อันนำมาซึ่งการก่อตั้ง สหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ หรือ International Amateur Radio Union (IARU) โดยสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศมีภาคีสมาชิกทั้งสิ้น 162 ประเทศทั่วโลก (ที่มา: wikipedia)

world-amateur-radio-day

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.iaru.org/world-amateur-radio-day.html

2 thoughts on “วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก วันที่ 18 เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *