อื่นๆ

แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่

แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่

ในแวดวงอุตสาหกรรมบรรดาโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ต่างนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจสูงสุด โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้าผ่านออนไลน์ หรือ Warehouse 4.0 ซึ่งไม่ใช่แค่การจัดการหรือติดตั้งชั้นวางอุตสาหกรรมให้เป็นระเบียบ สะดวกต่องานด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังนำเอาความทันสมัยสำหรับการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์เข้ามาด้วย 

แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ของโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่

หากมองในมุมของการทำธุรกิจย่อมคาดหวังถึงเรื่องผลกำไร-ขาดทุนมาเป็นลำดับต้น ๆ เสมอ ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของบรรดาโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่แบบ ASRS จัดว่าสูงในระดับหนึ่ง ทั้งในเรื่องการใช้งานเครื่องจักร การเปิดไฟส่องสว่างให้กับตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก บางแห่งทำงานกันตลอด 24 ชม. ปริมาณค่าไฟในแต่ละเดือนจึงสูงมาก การมองหาทางเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ลงไปจึงกลายเป็นอีกหัวข้อที่มักถูกพูดถึงบ่อยครั้ง

ดังนั้นเมื่อมองถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง ยิ่งพอเฉลี่ยต้นทุนในการติดตั้งกับผลตอบแทนในระยะยาวที่ธุรกิจจะได้รับแล้ว การใช้งานโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีราคาประหยัดพร้อมได้อุปกรณ์คุณภาพสูงก็จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องค่าไฟได้พอสมควร

มากไปกว่านั้นการเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ยังมีเรื่องของการเป็นโรงงานชั้นนำในเรื่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตมากกว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ช่วยปรับมุมมองและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

ไม่ใช่แค่ติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยังคืนทุนได้เร็วขึ้นด้วย

จริง ๆ แล้วการเลือกติดตั้งระบบ Solar Cell ของโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ ไม่ใช่แค่ติดเพื่อใช้งานภายในองค์กร (ลดต้นทุน) เพียงอย่างเดียว แต่ในอีกด้านยังสามารถคืนทุนให้กับธุรกิจได้อีกด้วย เพราะไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แม้ตัวเลขอาจไม่ได้สูงมากนัก (10 กิโลวัตต์) ด้วยราคาประมาณ 1.60-1.80 บาท / หน่วย แต่ก็สามารถสร้างรายได้ระดับหลักหลายหมื่นบาท / ปี ได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อมองจุดคุ้มทุนแล้วจะอยู่ที่ 8-10 ปี ก็สามารถคืนทุนได้

จากที่ระบุมาจะเห็นชัดเจนว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นจริง จากปัจจัยสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยงานวิศวกรรมในด้านที่ก็มีความต้องการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพมาขึ้นเช่นกัน ซึ่งการติดตั้ง Solar Cell ยังช่วยให้มีรายได้เสริมจากด้านอื่นเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการคืนทุนค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *