อบรมและสอบ

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ขอเชิญสอบวิทยุสมัครเล่นอเมริกาหรือสอบ US Exam ที่มหาสารคาม วันที่ 27 กค 2557

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมสอบวิทยุสมัครเล่นอเมริกา หรือ สอบ ham us (สอบ us exam) ที่จังหวัดมหาสารคาม (HS4AM) วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ US Exam บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ

Read More