อบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจังหวัดพัทลุง (HS9AP) ปี 2563

ประกาศผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสมาคมวิทยุสมัครเล่นพัทลุง (HS9AP) ปี 2563 ที่พึ่งสอบไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 มีผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 36 คน ดูผลสอบจังหวัดพัทลุง ดูผลสอบจังหวัดอื่นๆ ยินดีกับท่านที่สอบผ่านทุกท่านครับ ส่วนท่านที่สอบไม่ผ่านก็เตรียมตัวใหม่พยายามต่อไปในสนามสอบหน้านะครับ สู้ๆ

Read More