อบรมและสอบ

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เชียงราย ปี 2562 HS5AR

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ล่าสุดที่ผ่านมา สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR 20/2562 เชียงราย 30 พ.ย. 62 ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

Read More