วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง เลื่อนการจัดสอบเนื่องจากโควิด 19

วิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง เลื่อนการจัดสอบเนื่องจากโควิด 19 เนื่องจากทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้ยื่นหนังสือไปยัง กสทช. เพื่อขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูงนั้น ทางกสทช ได้ตอบกลับว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทาง สำนักงาน กสทช. จึงเลื่อนการจัดสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดังนั้นทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More