วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

QSL Card บัตรยืนยันการติดต่อ คืออะไร

QSL Card คืออะไร QSL Card หรือ บัตรยืนยันการติดต่อ ใช้บันทึกเพื่อเป็นการยืนยันการติดต่อระหว่างสถานีวิทยุ มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของไปรษณียบัตร ทำด้วยกระดาษ หรือบางทีก็ใช้ไปรษณียบัตรนั่นแหละทำเลย ส่งหากันด้วยระบบไปรษณีย์ทั่วไป สมัยที่ผมเล่นวิทยุสมัครเล่นใหม่ๆ (ประมาณพ.ศ. 2542) ตอนนั้นนิยมแลกเปลี่ยน QSL Card กันมากๆ ทุกครั้งที่ติดต่อสถานีใหม่ได้

Read More