วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

ที่อยู่ สํานักงานกสทช. ส่วนภูมิภาคเขตต่างๆ

เชื่อว่าท่านกำลังค้าหาที่อยู่สํานักงานกสทช เขตต่างๆ หรือเขตที่ดูแลจังหวัดของท่านอยู่ใช่ไหมครับ เราต้องมีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการสำนักงานเหล่านี้แน่นอน เช่น ไปขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น, ต่ออายุใบอนุญาต, โอนเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นต้น ในการทำธุระในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่สำนักงานกลาง โดยสามารถทำได้ที่สํานักงานกสทช.ใกล้บ้านท่านได้เลย ซึ่งผมได้รวบรวมที่อยู่ในเขตต่างๆ มาให้แล้วดังด้านล่างนี้ สำนักงานกสทช มีชื่อเต็มๆ ว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีสำนักงานในส่วนภูมิภาคทั้งหมด 14

Read More