เรื่องที่แนะนำ

การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นเรื่องที่แนะนำ

Q Code คืออะไร ความหมายของ Q Code สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น ประมวลสัญญาณ Q Code

Q Code คืออะไร ความหมายของ Q Code สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น ? Q Code คือคำย่อซึ่งประเทศภาคีสมาชิกในภาคีโทรเลขระหว่างประเทศกำหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาษาในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรเลข อย่างเช่น การส่งในระบบ CW (Continuous Wave) ระหว่างสถานีเรือกับสถานีตามชายฝั่งระหว่างสถานีเรือด้วยกันและในกิจการด้านการบิน ทำไมต้องใช้ Q

Read More