ไอที

Guest postไอที

มาทำความรู้จักกันว่า iot คืออะไรและทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นได้อย่างไร

Internet of Things  หรือ iot คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถควบคุมและสั่งการระบบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือที่เรารู้จักกันว่า Smart Home ด้วยระบบการควบคุมผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ช่วยลดขั้นตอนอันยุ่งยากให้รวดเร็วมากกว่าที่เคย รวมไปถึงการนำระบบ iot เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าง

Read More