การออกเสียงตัวอักษร Phonetic Alphabet Code

การออกเสียงตัวอักษรสำหรับการสื่อสารในวิทยุสื่อสารหรือ Phonetic Alphabet Code คือเป็นการกำหนดให้ออกเสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวให้เข้าใจตรงกัน

โดยจะใช้เป็นสากลสำหรับการติดต่อสื่อสารทางเสียงโดยเฉพาะ วิทยุสื่อสาร หลายคนอาจจะเคยได้ยินในหนังมาบ้างเช่นบนเครื่องบินหรือฉาที่มีการใช้วิทยุสื่อสาร ส่วนพวกเราชาวนักวิทยุสมัครเล่นนั้นจะรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับเทคนิคการออกเสียงจะออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้าคือต้องลงเสียงหนักที่คำนั้น

ตัวอักษร คำอ่าน การออกเสียง การออกเสียง
A Alfa AL FAH อัล ฟ่า
B Bravo BRAH VOE บรา โว่
C Charlie CHAR LEE ชา ลี
D Delta DELL TAH เดล ต้า
E Echo ECK OH เอ็ก โค่
F Foxtrot FOKS TROT ฟ็อก ทรอท
G Golf GOLF กอล์ฟ
H Hotel HO TELL โฮ เทล
I India IN DEE AH อิน เดีย
J Juliett JEW LEE ETT จูเลียต
K Kilo KEY LOH กิ โล
L Lima LEE MAH ลิ ม่า
M Mike MIKE ไมค์
N November NO VEM BER โน เวม เบอร์
O Oscar OSS CAH ออส การ์
P Papa PAH PAH ปา ป้า
Q Quebec KEH BECK คี เบค
R Romeo ROW ME OH โร มิ โอ
S Sierra SEE AIR RAH ซี เอีย ร่า
T Tango TANG GO แทง โก้
U Uniform YOU NEE FORM ยู นิ ฟอร์ม
V Victor VIK TAH วิก ต้า (วิก เทอะ)
W Whiskey WISS KEY วิส กี้
X X-ray ECKS RAY เอ็กสเรย์
Y Yankee YANG KEY แยง กี้
Z Zulu ZOO LOO ซู ลู

 

ส่วนคลิปด้านบนก็เป็นตัวอย่างการออกเสียงตัวอักษร A-Z Phonetic Alphabet ที่จะใช้เป็นแบบอย่างได้

บทความโดย HS3LZX.com

One thought on “การออกเสียงตัวอักษร Phonetic Alphabet Code

  • January 8, 2014 at 1:15 pm
    Permalink

    DX Phonetic
    A = America
    B = Boston
    C = Canada
    D = Denmark, David
    E = England
    F = Frog, Florida
    G = Gernany
    H = Hono Lulu, Henry
    I = Italy
    K = Kilowatt
    L = London
    M = Mexico
    N = Nancy, Norway
    O = Ocean, Ontario
    P = Peter, Pacific
    Q = Queen
    R = Radio
    S = Sugar
    T = Tokyo
    U = United
    V = Victoria
    W = Washington
    X = X’ray
    Y = Yokohama
    Z = Zanzibar

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *