การออกเสียงตัวอักษร Phonetic Alphabet Code

การออกเสียงตัวอักษรสำหรับการสื่อสารในวิทยุสื่อสารหรือ Phonetic Alphabet Code คือเป็นการกำหนดให้ออกเสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวให้เข้าใจตรงกัน

โดยจะใช้เป็นสากลสำหรับการติดต่อสื่อสารทางเสียงโดยเฉพาะ วิทยุสื่อสาร หลายคนอาจจะเคยได้ยินในหนังมาบ้างเช่นบนเครื่องบินหรือฉาที่มีการใช้วิทยุสื่อสาร ส่วนพวกเราชาวนักวิทยุสมัครเล่นนั้นจะรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับเทคนิคการออกเสียงจะออกเสียงพยางค์ที่เน้นตัวหน้าคือต้องลงเสียงหนักที่คำนั้น

ตัวอักษร คำอ่าน การออกเสียง การออกเสียง
A Alfa AL FAH อัล ฟ่า
B Bravo BRAH VOE บรา โว่
C Charlie CHAR LEE ชา ลี
D Delta DELL TAH เดล ต้า
E Echo ECK OH เอ็ก โค่
F Foxtrot FOKS TROT ฟ็อก ทรอท
G Golf GOLF กอล์ฟ
H Hotel HO TELL โฮ เทล
I India IN DEE AH อิน เดีย
J Juliett JEW LEE ETT จูเลียต
K Kilo KEY LOH กิ โล
L Lima LEE MAH ลิ ม่า
M Mike MIKE ไมค์
N November NO VEM BER โน เวม เบอร์
O Oscar OSS CAH ออส การ์
P Papa PAH PAH ปา ป้า
Q Quebec KEH BECK คี เบค
R Romeo ROW ME OH โร มิ โอ
S Sierra SEE AIR RAH ซี เอีย ร่า
T Tango TANG GO แทง โก้
U Uniform YOU NEE FORM ยู นิ ฟอร์ม
V Victor VIK TAH วิก ต้า (วิก เทอะ)
W Whiskey WISS KEY วิส กี้
X X-ray ECKS RAY เอ็กสเรย์
Y Yankee YANG KEY แยง กี้
Z Zulu ZOO LOO ซู ลู

 

ส่วนคลิปด้านบนก็เป็นตัวอย่างการออกเสียงตัวอักษร A-Z Phonetic Alphabet ที่จะใช้เป็นแบบอย่างได้

บทความโดย HS3LZX.com

One thought on “การออกเสียงตัวอักษร Phonetic Alphabet Code

 • January 8, 2014 at 1:15 pm
  Permalink

  DX Phonetic
  A = America
  B = Boston
  C = Canada
  D = Denmark, David
  E = England
  F = Frog, Florida
  G = Gernany
  H = Hono Lulu, Henry
  I = Italy
  K = Kilowatt
  L = London
  M = Mexico
  N = Nancy, Norway
  O = Ocean, Ontario
  P = Peter, Pacific
  Q = Queen
  R = Radio
  S = Sugar
  T = Tokyo
  U = United
  V = Victoria
  W = Washington
  X = X’ray
  Y = Yokohama
  Z = Zanzibar

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *