การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

ก้าวแรกนักขายภาพออนไลน์กับ Shutterstock

ก้าวแรกของนักขายภาพออนไลน์กับ Shutterstock – อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าบล็อคนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของวิทยุสมัครเล่น แต่จุดประสงค์จริงๆ ของผมคือเอาไว้ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของกิจกรรมที่เรียกว่างานอดิเรกที่ผมเข้าไปร่วม เช่น คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, วิทยุสื่อสาร, วิทยุสมัครเล่น, การท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ เป็นต้น ในปัจจุบันมีอาชีพอิสระอาชีพหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างงานอดิเรกกับงานที่ทำเงินเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนั่นคือ นักขายภาพออนไลน์ ที่เรียกว่าภาพสต็อก หรือ Stock Photography โดยหลักการที่เข้าใจง่ายคือเราถ่ายภาพแล้วอัพโหลดไปยังเว็บตัวแทนที่เขาจะทำหน้าที่ขายภาพให้เรา ถ้าขายภาพได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชันนั่นเอง

Read More