ผลสอบวิทยุสมัครเล่น

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี 2566

ประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จังหวัดราชบุรี HS7AR 2566 ดูผลสอบที่นี่ ผู้รับการอบรมและสอบ 1.ผู้สมัคร 221 ท่าน 2.ผู้เข้าสอบ 204 ท่าน 3.ขาดสอบ 17 ท่าน 4.สอบผ่าน 189 ท่านครับ

Read More