ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ประกาศผลการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ 14 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR) 28 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา (HS9AY) 25

Read more