วันแม่

เรื่องทั่วไป

Mother’s Day คําขวัญวันแม่ 2558

คำขวัญวันแม่ 2558 (Mother’s Day) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทาน คำขวัญวันแม่ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ ดังนี้ ราชินี พระราชทาน คำขวัญวันแม่ 2558 Mother’s Day ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา  รวมกันเข้า

Read More