เรื่องทั่วไป

Mother’s Day คําขวัญวันแม่ 2558

คำขวัญวันแม่ 2558 (Mother’s Day) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทาน คำขวัญวันแม่ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ ดังนี้

12

ราชินี พระราชทาน คำขวัญวันแม่ 2558 Mother’s Day

ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา 

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *