แบบฟอร์ม

วิทยุสมัครเล่นเรื่องที่แนะนำ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

เมื่อท่านได้สอบผ่านวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นและได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ถูกต้องเพราะขั้นต่อไปคือท่านต้องยื่นขอสัญญาณเรียกขานหรือที่เรียกกันติดปากว่านามเรียกขานหรือคอลซายน์นั่นเอง แต่ถึงแม้จะได้คอลซายน์แล้วก็ยังใช้วิทยุสื่อสารไม่ได้ ท่านจะต้องขออนุญาตมีและใช้วิทยุของท่านก่อน ส่วนคนที่จะใช้สถานีที่บ้านและติดตั้งสายอากาศก็ต้องขออนุญาตตั้งสถานีด้วย และยังมีอีกกรณีที่ใช้สถานีในรถยนต์ก็ต้องขออนุญาตตั้งสถานีในรถยนต์ด้วยเช่นกัน ฟังดูเหมือนจะยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะ แต่เรื่องพวกนี้จะทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเราก็จะใช้วิทยุสื่อสารแบบสบายใจถูกกฎหมายไม่มีโดนจับปรับแน่นอนครับ ในบทความนี้ผมก็ได้รวบรวมแบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น มาให้ดาวน์โหลดไปกรอกใช้เพื่อยื่นขออนุญาตที่กสทช. ได้เลยครับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น ได้แก่ คำขอใบอนุญาตค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท.1)

Read More