100 watts

วิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

ปิดตำนาน นิตยสาร 100 วัตต์ นิตยสารสำหรับนักวิทยุฯ ไทย

วันนี้ 22 มีนาคม 2561 แอดมินของเพจ 100 watts Magazine (Official) ได้โพสต์ประกาศถึงเหตุผลของการหยุดให้บริการนิตยสาร 100 วัตต์ อย่างที่เราได้เห็นนิตยสารดังอื่นๆ ในประเทศไทยได้ทยอยปิดตัวลงไปเพราะการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเสพสื่อมากขึ้น คนอ่านนิตยสารที่เป็นกระดาษแบบเดิมน้อยลงนั่นเอง ในกรณีของ 100 วัตต์ นี่ก็เช่นกัน ถึงแม้จำนวนของนักวิทยุสมัครเล่นจะมากขึ้น แต่คนกับให้ความสนใจในนิตยสารน้อยลง น่าใจหายไม่น้อยนะครับสำหรับนักวิทยุรุ่นแรกๆ

Read More