Digital TV

เรื่องทั่วไปไอที

ดิจิตอลทีวี คืออะไร มีกี่ช่อง ยี่ห้อไหนดี ทำไมต้องเปลี่ยน!

กระแสช่วงนี้คือ ดิจิตอลทีวี ทีวีดิจิตอล คืออะไร, ทีวีดิจิตอล มีกี่ช่อง, ทีวีดิจิตอล ยี่ห้อไหนดี และทำไมต้องเปลี่ยนเป็นกล่องทีวีดิจิตอล คำถามพวกนี้คงจะเต็มหัวพวกเราไปหมด แม้กระทั่งผมเอง เนี่ยงจากว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก (Analog) ที่ใช้กันมาช้านานสู่ยุคดิจิตอล ดังนั้นเรามาหาความรู้ใส่ตัวกันนะครับ ในปัจจุบันขณะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฟรีทีวีในไทย (3,5,7,9,11,TPBS) อากาศด้วยระบบอนาล็อกคลื่นที่ส่งผ่านอากาศจากเสากระจายสัญญาณโทรทัศน์ของสถานีไปยังเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งตามบ้านเรือน โดยไม่ไม่มีการส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมเลย เทคนิคแบบนี้เรียกว่า “ทีวีภาคพื้น” (Terrestrial Broadcasting) และมีข้อเสียคือในทีวีหนึ่งช่องจะใช้ช่วงคลื่นกว้างมาก และถูกรบกวนสัญญานได้ง่าย มีช่องให้ใช้น้อย จากนั้นจึงได้พยายามแก้ปัญหาโดย

Read More