HS5AC

กิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

DX สุดเขตประเทศไทย ครั้งที่ 4 เชียงใหม่

เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นเตรียมตัวกันให้พร้อมกับกิจกรรม DX สุดเขตประเทศไทย (HS25DX) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ดินแดนซากุระเมืองไทย แห่งภาคเหนือ ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนศรีเนห์รู จ.เชียงใหม่ DX สุดเขตประเทศไทย ครั้งที่ 4 นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง

Read More