IARU

วิทยุสมัครเล่น

วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก วันที่ 18 เมษายน

วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก (World Amateur Radio Day) – วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราควรจะทราบไว้บ้างก็ดีครับ นั่นคือวันนักวิทยุสมัครเล่นโลกซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 เมษายน ของทุกปีนั่นเอง ประวัติของวันนักวิทยุสมัครเล่นโลก คือเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2468 ตรงกับปลายรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีตัวแทนนักวิทยุสมัครเล่นจาก 25

Read More