วิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสารอบรมและสอบ

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานอปพร. และอาสาสมัครฯ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ

Read More