วิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร

ว ดํา กับ ว แดง ต่างกันอย่างไร

ว ดํา กับ ว แดง ต่างกันอย่างไร ? บทความนี้จะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำกับเครื่องสีแดงที่ใช้ในประเทศไทยกันครับ ท่านที่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นะครับ สามารถเลือกอ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจในบล็อคผมได้เลย แต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนมากที่ยังไม่รู้ความแตกต่างของวิทยุสื่อสารเครื่องดำกับแดงครับ โดยมีการจำแนกออกเป็นดังนี้ วิทยุสื่อสารสีดำ วิทยุสื่อสารสีดำ หรือเครื่องดำที่คนนิยมเรียกนั่นเองจำแนกได้เป็น  1. เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่ได้เองหน้าเครื่อง

Read More