วิทยุสื่อสารอบรมและสอบ

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานอปพร. และอาสาสมัครฯ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,000 บาท ต่อคน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทร : 0-7425-1286, 0-7425-0121
  • กลุ่มงานฝึกอบรม 08-3168-2648
  • คุณบุญเรือง (ผอ.วปภ.สข) 08-4874-7353
  • คุณวัชระ 08-9679-2648
  • คุณอำนวย 08-9879-8800
  • คุณสุรินทร์ 08-9879-5633

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็ลองสมัครไปอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร วิทยุสังเคราะห์ความถี่นี้ดูนะครับ

ที่มา http://122.155.1.141/in.ask-9.152/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *