Thai Banknotes

ไอที

ตรวจสอบแบงค์ปลอมด้วยแอพ Thai Banknotes

ตรวจสอบแบงค์ปลอมด้วยแอพ Thai Banknotes โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธปท. ได้เปิดตัวแอป Thai Banknotes เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ตรวจสอบแบงค์ปลอม โดยเฉพาะธนบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 สามารถดูเทคโนโลยีการพิมพ์พิเศษที่นำมาใช้กับธนบัตรรุ่นนี้เช่น หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่เมื่อสัมผัสจุดสังเกตบนภาพธนบัตรผ่านแอปพลิเคชันจะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณสั่นได้ พร้อมกับเรียนรู้วิธีสังเกตธนบัตร ด้วยการ สัมผัส ยกส่อง และพลิกเอียง เพื่อตรวจสอบแบงค์ปลอม ดาวน์โหลด

Read More