เรื่องทั่วไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 จ่ายเดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน เงินโอนเข้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 จ่ายเดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน เงินโอนเข้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 คือโครงการเยียวยาจากภาครัฐ ในช่วงระบาดโควิด-19 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ 1,000 บาท  3 เดือน รวมเป็นเงินที่จะได้รับคือ 3,000 บาท จะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 สำหรับพฤษภาคม จะจ่ายย้อนหลังให้ และไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

จะตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 นี้อย่างไร

  • จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของรัฐ รวมถึงผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้
  • ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัตโนมัติ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 เริ่มจ่ายวันไหน

  • เริ่มจ่ายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้
  • จ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *