วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 2555

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ครั้งที่ 2/2555 โอกาสมาถึงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว ที่อยากจะอัพเกรดตัวเองเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ถ้าท่านพร้อมทั้งความรู้ เวลา การฝึกรหัสมอร์ส กำลังทรัพย์ และที่สำคัญก็คือใจ ก็เชิญอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ

การสอบขั้นกลาง จะสอบในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 โดยจะสอบร่วมกับ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี สถานที่คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00 น. – 17.00 น. รับสมัครสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางจำนวน 100 คน

สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 2555

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง สามารถซื้อใบสมัครโดยการลงทะเบียนได้ที่ Website ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.rast.or.th หรือ http://www.qsl.net/rast ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 – 12 ตุลาคม 2555

โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบทั้งสิ้น 471 บาท ได้แก่ ค่านำส่งสำนักงาน กสทช 321 บาท, ค่าดำเนินการจัดสอบ 100 บาท, ค่าจัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์ 50 บาท รวมเป็น 471 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *