วิทยุสมัครเล่น

US ham Exam สอบแฮมอเมริกาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

US ham Exam ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสอบแฮมอเมริกาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – เนื่องจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Thai VE Team/ARRL ได้จัดสอบเพื่อรับใบประกาศณียบัตร นักวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2555 23:59 น. และสอบวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 7 ห้อง RN7B เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ อีกทั้งสามารถเทียบโอนได้มากว่า 180 ประเทศทั่วโลก

US ham Exam MSUหลังสอบมีการสาธิตการติดต่อสื่อสารในย่าน HF จากแชมป์นักวิทยุสมัครเล่นโอลิมปิคโลกและผู้เชี่ยวชาญในการติดต่อย่าน HF อีกด้วยครับ
ติดต่อที่ hs4ray@hotmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *