วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (Advance Amateur Radio Operator) ครั้งที่ 1/2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่สอบ

การรับสมัคร

  • ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ทําการเลขาธิการสมาคมฯ เลขที่ 8/1 ซอย สุขสวัสดิ์๒๕ แยก 1-1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0875577773 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
  • เปิดขายใบสมัครออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

วันที่สอบ

  • สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่สอบ

  • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

ค่าใช้จ่าย 

  • ค่าใช้จ่ายในการสอบ ไม่เกินคนละ 500 บาท

ตัวอย่างใบสมัคร

ข้อสอบ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nbtc.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *