เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

การประดิษฐ์ลูกบาศก์ของรูบิค

การประดิษฐ์ลูกบาศก์ของรูบิค (Rubik’s Cube) หรือที่เรียกว่า ลูกรูบิค คือของเล่นชนิดหนึ่งที่เอาไว้ฝึกสมอง การประดิษฐ์ลูกบาศก์ของรูบิคลูกรูบิคถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 โดย เออร์โน รูบิค (Ernö Rubik) ซึ่งเป็นประติมากรและ ศาสตราจารย์ในสาขาสถาปนิกชาวฮังการี สำหรับการประดิษฐ์ลูกบาศก์ของรูบิคนั้นทำจากพลาสติกชิ้นย่อยๆ 26 ชิ้น นำมาประกอบกันเป็นรูปลูกบาศก์ที่สามารถบิดหมุนไปรอบๆ

Read More