วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

พื้นที่รับผิดชอบและที่อยู่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบหน้าที่ และที่อยู่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ – พนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนล้วนต้องติดต่อกับสำนักงาน กสทช. เบื้องต้นเลยก็คือ ขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น, ขอมีและใช้วิทยุฯ และ ตั้งสถานีวิทยุฯ เป็นต้น กสทช. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช อยู่ที่ไหนบ้าง มีที่ไหนบ้าง ทั้งประเทศจะแบ่งเป็น 4 ภาค แต่ละภาคจะแบ่งออกเป็นเขต

Read More