วิทยุสมัครเล่น

การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้วยวิทยุสมัครเล่น

หลักปฏิบัติในขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการรับแจ้งเหตุ ด้วยวิทยุสมัครเล่น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้แจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันดับแรกให้ตั้งสติก่อนครับ เตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะของเหตุที่เกิด สถานที่ และจุดสังเกตหรือรูปร่างของสิ่งที่ได้รับความเสียหายและต้องการขอความช่วยเหลือให้พร้อม ถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ใช้คำว่า MAYDAY ในการเรียกขาน เพื่อแจ้งเหตุและขอวามช่วยเหลือที่ความถี่ใดก็ได้ ที่คาดว่าจะมีโอกาสที่จะพบสถานีที่รับแจ้งเหตุได้ แจ้งเหตุด้วยคำว่า MAYDAY MAYDAY MAYDAY (สามครั้ง) ตามด้วยคำว่า

Read More