วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

เมื่อเครือข่ายสื่อสารอื่นๆ ล่ม วิทยุสมัครเล่นจะช่วยได้อย่างไร

เมื่อเครือข่ายสื่อสารอื่นๆ ล่ม ซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะการสื่อสารหลักเช่นโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อที่ผ่านตัวกลางเป็นอย่างมาก แล้วถ้าถึงตอนนั้นวิทยุสมัครเล่นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร มีความชำนาญ นักวิทยุสมัครเล่น แม้ชื่อจะบอกว่าแค่มือสมัครเล่นแต่ส่วนมากจะชำนาญในการใช้วิทยุสื่อสารมาก และรู้ดีว่าจุดไหนจะติดต่อสื่อสารกับจุดไหนได้ดีอย่างไร ถ้าจุดนึงติดต่อไม่ได้ก็สามารถส่งผ่านไปยังจุดอื่น ขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และลงทุนน้อย มีเทคโนโลยี สำหรับโครงข่าย เทคโนโลยีการเชื่อมโยง เช่น สถานีทวนสัญญาณ, VOIP,

Read More