วิทยุสมัครเล่น

การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

วัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

วันนี้ผมจะขอหยิบยกเอาประกาศฯ หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นในหมวดที่ 2 เรื่องของวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น มาให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านกันครับ กิจการวิทยุสมัครเล่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป สร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นไว้ใช้ประโยชน์และใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือฉุกเฉิน และทั้งหมดนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆ ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ที่เราควรทำความเข้าใจและนำไปตอบคำถามของคนภายนอกที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อ่านบทความครับ

Read More