วิทยุสมัครเล่น

พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีเป็นอย่างไร?

บทความการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีนี้ผมบังเอิญได้เจอเพื่อนสมาชิกแชร์ไว้บนเฟสบุคซึ่งก็ไม่อาจทราบได้ว่าต้นฉบับจริงๆ มาจากไหนกันแน่ แต่ในรูปที่แชร์ได้ให้เครดิตไว้คือท่าน HS1ASC ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมจึงขอนำมาแชร์ต่อใน hs3lzx.com แห่งนี้ด้วยครับ

โดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีควรจมีพฤฤติกรรมอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยุสมัครเล่น ในระดับสากล ซึ่งรวบรวมโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกันชื่อ นายพอล เอ็ม. ซีกัล (Paul M. Segal) สัญญาณเรียกขาน W9EEA มีใจความดังนี้

  1. พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น ไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น
  2. พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและและช่วยเพื่อนพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชมรม และสมาคมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทั้งปวง
  3. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และพยายามปรับปรุงสถานีวิทยุให้ทันสมัยตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา
  4. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีอัธยาศัยดีมีความเป็นมิตร ยินดีส่งข้อความอย่างช้า ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ ให้คำแนะนำแก่พนักงานวิทยุสมัครเล่น และให้คำปรึกษาอย่างมีอัธยาศัย ให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออารี ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงความสนใจของผู้อื่น
  5. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีดุลยภาพ มีความพอดี คิดเสมอว่าวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรก จึงไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัว อาชีพ การศึกษา หรือสังคมของเขา
  6. พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ที่มีความรักชาติ เขาพร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถและใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคมของเขา

great-amateur-radio

ชัดเจนกับ 6 ข้อง่ายๆ เมื่อเราได้ทราบแนวทางของการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีแล้ว พวกเราก็ควรจะนำไปไตร่ตรองและปฏิบัติตามก็จะเป็นผลดีต่อกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยด้วยครับ

เรียบเรียงอีกครั้งโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *