วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบเรื่องเด่น

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2562

สอบวิทยุสมัครเล่น 2562, กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่น,  ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี62 มาแล้วครับ ท่านที่สนใจสามารถสมัครจังหวัดที่สะดวกได้ครับ ติดต่อสอบถามได้ดังที่อยู่และเบอร์โทรในตารางครับ

1. ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ สมาคมที่อยู่ โทรศัพท์ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง (HS5AM)๓๖๗/๒ หมู่ ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง ที่ อยู่ ส่งเอกสาร ตู้ปณ. ๕๙ อ.เมือง จ.ลําปาง๐๘ ๖๑๑๕ ๙๓๙๔
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕

๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP)๒๘/๑ หมู่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี๐๘ ๑๓๗๖ ๒๖๖๔
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (HS4AL)๑๓๐/๑ ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

๐๘ ๕๔๕๖ ๑๗๓๕

๐๙ ๔๐๒๐ ๔๖๓๖

๐๘ ๑๗๑๗ ๗๗๔๕

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (HS3AN)๑๘๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียยรติ หอการค้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

๐๘ ๑๓๒๑ ๑๔๕๖

๐๘ ๑๙๗๖ ๐๐๕๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM)๒๙/๑ ซ.มังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม๐๙ ๘๒๘๗ ๗๙๑๔
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒สมาคมวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดตาก (HS6AT)๑๕๙ หมู่ ที่ ๑๐ ถ.แม่ สอด-แม่ปะใต้ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก๐๖ ๕๔๐๙ ๒๓๔๓
15 มิถุนายน ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (HS6AB)๔๔๔ หมู่ ๓ ถ.สระบุรี -หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์๐๘ ๑๗๒๗ ๓๑๓๘
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒สมาคมวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส (HS9AN)๗๘/๑๘ หมู่ ที่ ๖ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

๐๘ ๐๐๓๕ ๓๔๔๕

๐ ๗๓๖๕ ๖๐๘๐

26 ตุลาคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุโขทัย (HS6AS)๑๓๔ หมู่ ที่ ๑๐ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย

๐๘ ๘๑๖๔ ๔๖๑๑

๐๘ ๘๒๘๑ ๓๕๘๙

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒สมาคมนัก วิทยุสมัครเล่น จังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM)๑๓๕๘/๑๗ หมู่ ๔ ถ.เทพารั กษ์ กม. ๑ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุ สมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)๖๘ ถ.บางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕

๐ ๓๘๕๔ ๑๔๒๒

๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

1 กันยายน ๒๕๖๒สมาคมนักวิทยุ อาสาสมัคร (HS1AB)๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๐ ๒๔๐๘ ๗๙๘๕

๐๙ ๘๘๓๒ ๒๕๒๒

14 กันยายน 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี HS7AP45 ถ.กำแพงเมือง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี0649563697
28 กันยายน 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AS33/4 หมู่ 7 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี0817806403
5 ตุลาคม 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม HS4AP483 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

0619696595

0652961165

19 ตุลาคม 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี HS2AC54 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038249162-3

0817617440

2 พฤศจิกายน 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร034411286
16 พฤศจิกายน 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี HS8AS63/1 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี0815375111
30 พฤศจิกายน 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR163 ม.1 ชุมชนหน้าศูนย์วิจัยฯ ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0882683859

0872360364

14 ธันวาคม 2562สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม HS4AM80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม0821717913

2. ตารางสอบ

ตารางสอบ (สอบอย่างเดียวไม่มีอบรม) เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ สมาคมที่อยู่โทรศัพท์ 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK)๑๐๒/๑ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๐๙ ๙๐๙๕ ๙๕๓๕

๐ ๔๓๒๔ ๑๔๘๒

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC)๑๑๒/๑ หมู่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕

๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)๕๑ ถ.ราชพฤกษ์แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๐ ๒๔๐๘ ๗๙๘๕

๐๙ ๘๘๓๒ ๒๕๒๒

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒สมาคมนัก วิท ยุส มัครเล่น จังหวัด หนองบัวลำภู (HS4AB)๑๓๒ หมู่ ที่ ๑ ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู๐๘ ๑๒๖๐ ๘๒๔๘

 

ตารางการสอบวิทยุสมัครเล่น2562, ตาราง อบรม วิทยุ สมัคร เล่น, อบรมวิทยุสมัครเล่น 2562

ที่มา http://www.nbtc.go.th

4 thoughts on “กำหนดการสอบ การอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

 • ณัฐชนน เปียเเก้ว

  aa270762

  Reply
 • ผมลองโทรไปสอบถามที่ศูนย์สมุทรสงครามเมื่อวันที่ 16/3/62 ทางศูนย์แจ้งว่าไม่ได้เป็นตัวแทนสอบแล้ว

  Reply
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

   Reply
 • ตคป.รถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *