วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

ช่องความถี่ประสานงาน HS1AB สนามหลวง

ขอแนะนำช่องความถี่ประสานงาน HS1AB สนามหลวง สำหรับท่านที่จะเดินทางเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (HS1A) ที่พระบรมมหาราชวัง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ที่ช่องความถี่ต่างๆ ดังนี้ 145.4750 MHz 144.9000 MHz 145.0000 MHz ช่องรีพีทเตอร์ 145.6750 MHz (Dup

Read More