วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ออกบริการใบอนุญาตฯเคลื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 17 ธันวา นี้

สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ขอเชิญพนักงานวิทยุสมัครเล่น (AR) วิทยุซีบีความถี่ประชาชน (CB) และใบอนุญาตให้ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม รับบริการใบอนุญาตฯ เคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบี จังหวัดร้อยเอ็ด ( ที่ทำการใหม่) ในวันเสาร์ที่

Read More