เรื่องทั่วไป

ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เรียนออนไลน์ dltv อนุบาลถึง ม.6

ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เรียนออนไลน์ dltv อนุบาลถึง ม.6 ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 – กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

ดาวเทียม KU-Band จานทึบ

 1. อนุบาล 1  ช่อง 195 ดูออนไลน์
 2. อนุบาล 2 ช่อง 196 ดูออนไลน์
 3. อนุบาล 3 ช่อง 197 ดูออนไลน์
 4. ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 186 ดูออนไลน์
 5. ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 187 ดูออนไลน์
 6. ประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 188 ดูออนไลน์
 7. ประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 189 ดูออนไลน์
 8. ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 190 ดูออนไลน์
 9. ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 191 ดูออนไลน์
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 192 ดูออนไลน์
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 193 ดูออนไลน์
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 194 ดูออนไลน์
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 198 ดูออนไลน์
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 199 ดูออนไลน์
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 200 ดูออนไลน์

ถ้าต้องการ ตารางเรียน ตารางสอน ก็เข้าที่นี่

ดาวเทียม C-Band จานโปร่ง

 1. อนุบาล 1 ช่อง 337
 2. อนุบาล 2 ช่อง 338
 3. อนุบาล 3 ช่อง 339
 4. ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 340
 5. ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 341
 6. ประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 342
 7. ประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 343
 8. ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 344
 9. ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 345
 10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 346
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 347
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 348

 1. ทีวีดิจิตอลช่อง 37  อนุบาล 1
 2. ทีวีดิจิตอลช่อง 38  อนุบาล 2
 3. ทีวีดิจิตอลช่อง 39  อนุบาล 3
 4. ทีวีดิจิตอลช่อง 40  ประถมศึกษาปีที่ 1
 5. ทีวีดิจิตอลช่อง 41  ประถมศึกษาปีที่ 2
 6. ทีวีดิจิตอลช่อง 42  ประถมศึกษาปีที่ 3
 7. ทีวีดิจิตอลช่อง 43  ประถมศึกษาปีที่ 4
 8. ทีวีดิจิตอลช่อง 44  ประถมศึกษาปีที่ 5
 9. ทีวีดิจิตอลช่อง 45  ประถมศึกษาปีที่ 6
 10. ทีวีดิจิตอลช่อง 46  มัธยมศึกษาปีที่ 1
 11. ทีวีดิจิตอลช่อง 47  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 12. ทีวีดิจิตอลช่อง 48  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 13. ทีวีดิจิตอลช่อง 49  มัธยมศึกษาปีที่ 4
 14. ทีวีดิจิตอลช่อง 50  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 15. ทีวีดิจิตอลช่อง 51  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 16. ทีวีดิจิตอลช่อง 52  กศน.
 17. ทีวีดิจิตอลช่อง 53  อาชีวศึกษา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *