วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เชียงราย ปี 2562 HS5AR

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ล่าสุดที่ผ่านมา

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR

20/2562เชียงราย30 พ.ย. 62
ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *