วันสำคัญเรื่องทั่วไป

คําขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ HS1B

วันแม่แห่งชาติปีนี้ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 –  สำหรับบทความนี้ขอพูดถึง ประวัติวันแม่แห่งชาติ,  คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557 และการกดคีย์ถวายพระเกียรติ ขอเสริมเรื่องน่ารู้นิดหน่อย HS1B คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนั่นเองครับ

mom2557-hs3lzx

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

ประวัติวันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร บังเอิญช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป ต่อมาสงครามสงบลง ทุกฝ่ายได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่ก็จัดได้ปีเดียวเท่านั้น

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (HS1B) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 ความว่า

“รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือ ลูกที่ดีของแม่”

จริงๆ แล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกรักแม่หรือทำดีกับแม่เฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาเท่านั้น เราควรทำดีทั้งกับพ่อและแม่ในทุกๆ วันที่เรายังมีลมหายใจ ขอให้คนที่เหนื่อยท้อแท้คิดอะไรไม่ออก กลับบ้านไปหาแม่แล้วท่านจะได้กำลังใจดีๆ จากท่านแน่นอนครับ

กดคีย์ถวายพระเกียรติ

และพวกเราในนามนักวิทยุสมัครเล่น ขอเชิญเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทุกขั้น ทุกท่านกดคีย์ถวายพระเกียรติ ง่ายๆ ด้วยการใช้กิริยา วาจาที่น่าฟังบนความถี่ เพราะมีเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงคือขณะที่ท่านกดคีย์พูดนั้นท่านไม่รู้ได้ทั้งหมดว่ามีใครฟังบนความถี่อยู่บ้าง ไม่ได้มีแต่คนที่ท่านสนิทเท่านั้น

เชื่อไหมว่าอาจจะมีคนที่ท่านนึกไม่ถึงฟังท่านอยู่ด้วย ทุกคำพูดของท่านบนความถี่ ล้วนคือเกียรติของท่าน ของคู่สนทนา และของผู้ที่มีสัญญาณเรียกขานทุกท่าน เพราะฉนั้นก่อนจะกดคีย์พูดทุกครั้ง ขอให้พึงระลึกเสมอว่า การกดคีย์พูดของท่านทุกครั้ง คือ การกดคีย์ถวายพระเกียรติ

 

เรียบเรียงโดย HS3LZX

 

2 thoughts on “คําขวัญวันแม่แห่งชาติ 2557 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ HS1B

  • HS1B ไม่ได้มีการถวายสัญญาณเรียกขานแก่พระองค์ท่านนะครับ เป็นเพียงการเว้นไว้ มีเพียงการถวายแด่ HS1A , HS1C และ HS1D คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมฯ และสมเด็จพระเทพฯ เท่านั้นครับ ฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อความถูกต้องครับ

    Reply
    • ขอบคุณครับ

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *